Nainstalujte si:
       

Překlad insertion sort


insertion sort = přímé zatřiďování; řazení vkládáním; vložit
straight insertion sort = řazení přímým vkládáním; řazení přímým výběrem;
inset   inside   inside out   insight   insight into   insolvency   inspection   inspector