Nainstalujte si:
       

Překlad inserting


inserting = vkládání; vkládající; vlepování; vložka; vsunutí; vplítání; vplétání; vložení; vsazení; vložení


Překlad inserting z webu:
Inserting other objects, yes, but never an insect.  Vkládání předmětů do úst, to ano, ale nikdy hmyz nebo kukly.
He paused just before inserting the key.  Ale než klíč strčil do zámku, zarazil se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsertion   insertion sort   inset   inside   inside out   insight   insight into   insolvency