Nainstalujte si:
       

Překlad insert


insert = vložit (4. p.); vsunout; příloha; zasunout; vložka; vsuvka; vkládat; vpravit; vřadit; zařadit; uvést; vložení; připojit; vepsat; vhazování (minci); zapustit; zasadit; zavrtat; uveřejnit; vsouvat; záplata; vsadit; strčit; vkládací; vkládání; nastrčit
aperture insert = kruhová muška; vyměnitelný plátek kruhové mušky;
filter insert = filtrační vložka; vložka čističe (vzduchu, paliva, oleje);
headlamp insert = vložka světlometu; optika světlometu;
hub insert = uzávěr synchronizace;

Překlad insert z webu:
Insert in tooth space, blunt end next to gum.  Nasaďte do mezizubního prostoru, tupým koncem k dásni.
You insert your key in that slot there....  Do tohoto otvoru vsunete svůj klíč...
You draft me an insert for the file.  Vy mně odvysíláte kód pro vstup do archivu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinserter   inserting   insertion   insertion sort   inset   inside   inside out   insight