Nainstalujte si:
       

Překlad inquiry


inquiry = dotaz; pátrání; vyšetřování; poptávka (po zboží, obch.); zkoumání; šetření (vyšetřování); bádání; informace; průzkum; otázka; anketa; dotazový; dotazovací; zpětný dotaz; přeptání; dotazování; zjišťování; přeptávání; šetření-vyšetřování; požadavek
preliminary inquiry = předběžné šetření; předběžné vyšetřování; předběžný výslech;
preparatory inquiry = přípravné šetření; přípravné vyšetřování;
prosecute inquiry = konat vyšetřování; sledovat vyšetřování; reprezentativní průzkum; dotaz na stav;

Překlad inquiry z webu:
Our inquiry has already narrowed down to that.  Nuže, vyšetřování se omezuje už jen na tuto otázku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinsane   insert   inserter   inserting   insertion   insertion sort   inset   inside