Nainstalujte si:
       

Překlad inquest


inquest = vyšetřování; pátrání; soudní vyšetřování; zjištění (příčiny smrti); porota; komise; předběžné šetření; komise k vyšetření příčiny úmrtí; vyšetřující komise; vyšetřující; výrok poroty; soudní vyšetření; neklidný
coroner's inquest = ohledání mrtvoly; soudní ohledání mrtvoly; zjištění příčin smrti; úřední ohledání mrtvoly;

Překlad inquest z webu:
The inquest is just over.  Vyšetřování je skončeno.
There will be an inquest then?  Takže soudní vyšetřování bude?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinquiry   insane   insert   inserter   inserting   insertion   insertion sort   inset