Nainstalujte si:
       

Překlad input


input = vkládat; vstup; příkon; vstupní; přívod; přísun (surovin); informace; vstupní veličina; vstupní obvod; vklad (informací); vložit (do počítače ap.); být vložen (do počítače ap.); vstupovat (zavést, do počítače ap.); přiváděné množství; uložit; zavést
active input = wattový příkon; činný příkon;
air input = množství přiváděného vzduchu; přivádění vzduchu;
audio input = hovorový vstup; hlasový vstup;
binary input = dvojkový vstup; binární vstup;
computer input = vstup počítače; vstup do počítače;

Překlad input z webu:
The scrambler blurred the visual input slightly.  Kodér poněkud zamlžoval optický vstup.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinput voltage   inquest   inquiry   insane   insert   inserter   inserting   insertion