Nainstalujte si:
       

Překlad inoperable


inoperable = neoperovatelný; inoperabilní; neúčinný; práceneschopný; neschopný provozu; neúčinný (zvláště o zákonech)
access inoperable = žádný přístup; přístup nemožný; nemožný přístup; žádný výběr;

Překlad inoperable z webu:
Or a brain tumor that's inoperable.  Nebo nádor na mozku, který se nedá vyoperovat?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinput   input voltage   inquest   inquiry   insane   insert   inserter   inserting