Nainstalujte si:
       

Překlad innocent


innocent = nevinný; neprovinivší se; nevinný člověk; neviňátko; nemající tušení; hlupec; neškodný; bez poskvrny; bezelstný; volný; zbavený; bez (předložka, lid.); prosťáček; naivka; netušící; neznalý; postrádající; nevinná osoba; nezkažený; bloud; nevinný (7. p.)
plead innocent = tvrdit; trvat na své nevině; tvrdit, že je nevinný;

Překlad innocent z webu:
Innocent blood had been spilled.  Byla prolita nevinná krev.
An innocent bystander!  Nevinný přihlížející divák!
Not so innocent in most things.  V mnoha věcech ne tak nevinného.
Maybe it's an innocent thing.  Ty tam buď taky.
The tears of an innocent little boy.  Byly to slzy nevinného chlapce.
With you and five other innocent people on board?  S vámi a pěti dalšími nevinnými lidmi na palubě?
I was attempting to protect an innocent man.  Pokoušela jsem se ochránit nevinného člověka.
He hadn't bargained for the deaths of innocent people.  Neusmlouval smrt nevinných lidí.
But he could hardly claim to be an innocent victim.  Jenže sotva mohl tvrdit, že je nevinnou obětí.
And so also brought ruin to a great many innocent families.  Tím ovšem uvrhl do zkázy i bezpočet nevinných rodin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinoculation   inoperable   input   input voltage   inquest   inquiry   insane   insert