Nainstalujte si:
       

Překlad innocence


innocence = nevinnost; nevina; naivita; prostota; neznalost; neprovinění se; neobeznámení; nevědomost; neškodnost; nevinný skutek
maintain innocence = trvat na nevině; zachovávat nevinnost; ascertain sb.'s innocence = rozhodnout o něčí nevině;
protest one's innocence = prohlašovat;

Překlad innocence z webu:
He wondered how much longer her happy innocence would last.  Byl by rád věděl, jak dlouho jí ta šiast­ná nevinnost vydrží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinnocent   inoculation   inoperable   input   input voltage   inquest   inquiry   insane