Nainstalujte si:
       

Překlad inner


inner = vnitřní (též přen.); skrytý; vnitřek; střed (vnitřek lukostřeleckého terče); trefa do černého; spojka (v kopané, sport.); niterný; vnitrozemský; nitrozemský; endogenní; nitrozemní; sbor korunních radů


Překlad inner z webu:
The inner door opened.  Otevřela se vnitřní dvířka.
Only the inner satellites were its permanent property;  Jen vnitřní družice byly jeho trvalým vlastnictvím;
Magd had no inner confidence.  Magd k tomu nechovalo mnoho důvěry.
Again, she forced the inner calmness.  Znovu se donutila k vnitřní vyrovnanosti.
She was bound for the inner planets.  Letěla k vnitřním planetám.
There was a knock on the inner door.  V tu chvíli někdo zaklepal na vnitřní dveře.
Inside there was an envelope and an inner package.  Na obálce stálo:
The time had come to listen to his inner voices.  Nastal čas zaposlouchat se do vnitřních hlasů.
The kid who blinked a lot went into the inner sanctum.  Mladíček vstoupil do vnitřní svatyně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinnocence   innocent   inoculation   inoperable   input   input voltage   inquest   inquiry