Nainstalujte si:
       

Překlad inlet


inlet = přístup; zátoka (malá); přítok; fjord; vložka; sací ventil; vstupní otvor; záliv (malý); vchod; přívod (páry, plynu, vody); úžina (mořská); zapustit; vstup; otvor; vtok; sání; malá zátoka; vpust; vpouštěcí; úzká zátoka; přívodní otvor; výpustný objekt
air inlet = přívod vzduchu; otvor pro přívod vzduchu; vstup vzduchu; sání vzduchu;
oil inlet = vtok oleje; přívod oleje;
sewer inlet = vpust; stoková vpust;
single inlet = jednostranný přívod; jednostranný vstup; spirálový vtok (turbíny);
inmate   inner   innocence   innocent   inoculation   inoperable   input   input voltage