Nainstalujte si:
       

Překlad injury


injury = zranění; bezpráví; škoda; úraz; křivda; ublížení; poškození; ztráta; poranění; neprospěch; urážka; utrpěná škoda; újma; příkoří; úrazový; trauma; poškozování; pochroumání; poškození (2. p.)
accidental injury = náhodný úraz; zranění následkem nehody; poranění při nehodě; úraz;
bodily injury = ublížení na těle; zranění; fyzické zranění; tělesné zranění;
commit injury = spáchat urážku; spáchat újmu (urážku); zranění s trvalými následky;

Překlad injury z webu:
The little injury that cannot lie patched up simply for lack of money.  Malé zranění, které se nedá vyléčit prostě proto, že nejsou peníze.
Blood dripped from the injury for a moment, stopped.  Chvíli odkapávala z poranění krev, pak přestala.
Just as he suspected, the injury was trivial.  Jak předpokládal, zranění bylo směšné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinjustice   inlet   inmate   inner   innocence   innocent   inoculation   inoperable