Nainstalujte si:
       

Překlad injunction


injunction = nařízení (soudní); příkaz; soudní příkaz; rozkaz; soudní zákaz; soudní opatření; soudní zákaz
preliminary injunction = předběžný soudní zákaz; předběžný soudní příkaz;
provisional injunction = předběžný soudní zákaz; předběžný soudní příkaz; provizorní soudní příkaz; prozatímní soudní zákaz; provizorní soudní zákaz; prozatímní soudní příkaz;

Překlad injunction z webu:
An injunction is likely.  Asi to skončí zákazem činnosti.
The judge kept the injunction in place for two reasons.  Soudce podržel zákaz vrtů ze dvou důvodů.
The echoes of that stern injunction rang out across the plaza.  Ozvěna tohoto přísného odsouzení zazvonila po celém náměstí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinjury   injustice   inlet   inmate   inner   innocence   innocent   inoculation