Nainstalujte si:
       

Překlad injection


injection = injekce (signálu ap.); vstříknutí; vstřikování; nával (krve); městnání (nával krve); poznámka (utroušená, přen.); vstřik; řídicí signál; nastřikování; injektování; injikování; vstřikovací; injekční; injektáž; vstřiknutí; nástřik; vhánění; průběh vstřiku
air injection = vstřikování vzduchu; pneumatické vstřikování paliva; tlakovzdušné vstřikování paliva;
axial injection = axiální vstřikování; přímé vstřikování;
carrier injection = injekce nosičů; vstřikování nosičů;
cement injection = vtlačování; ;

Překlad injection z webu:
The injection was beginning to take effect.  Injekce začínala zabírat.
I have given you an injection to cancel the hypnotic drug.  Dal jsem vám injekci na vyřazení hypnotika.
It might be better to wait until the injection takes hold.  Bylo by lépe počkat, dokud injekce nezebere.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinjection control   injection nozzle   injection pump   injection system   injection timing