Nainstalujte si:
       

Překlad initials


initials = parafuje; začáteční písmena; monogramovka; podpisek; iniciály; uvést
ray initials = iniciály dřeňových paprsků; paprskové iniciály;

Překlad initials z webu:
Initials were carved on its trunk.  Na kmeni byly vyřezané iniciály.
His initials were inside it.  Uvnitř jsou jeho iniciály.
Can you tell me if the initials appeared with a symbol?  Můžeš mi říct, jestli se ta písmena objevila současně se symbolem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinjected   injection   injection control   injection nozzle   injection pump