Nainstalujte si:
       

Překlad initialization


initialization = inicializace; nastavení počátečních hodnot; nastavení výchozích hodnot; zahájení procesu; výchozí nastavení; inicializační; počáteční nastavení; spuštění programu; nastavení; zahájení; spuštění; výchozí; inicializovat
logical ring initialization = inicializace logického kruhu;
initials   injected   injection   injection control   injection nozzle