Nainstalujte si:
       

Překlad initial


initial = počáteční (napětí, písmeno ap.); parafovat (podepsat monogramem); iniciálka; parafa; prvotní; začáteční; počáteční písmeno (iniciálka); podepsat začátečními písmeny (monogram); iniciála; začáteční písmeno; výchozí; původní; první; podepsat; začínající


Překlad initial z webu:
Also initial capital.  A také v sehnání počátečního kapitálu.
After the initial outrush of air, the suction lessened.  Když se vzduch vyřítil ven, tažná síla dekomprese se zmírnila.
Morgan for his initial work.  Morganovi vděčen, že již úvodní práce vykonal.
Yes, that was the initial agreement.  Ano, tak zněla původní dohoda.
No, she's not in on the initial attack.  Ne, v prvním útoku nejede.
It was a friendship still in the initial stages of development.  Jejich přátelství bylo dosud v počátečním stadiu.
No, absolutely not, the surgeon replied to the initial request.  Ne, to je úplně vyloučeno, odpověděl chirurg na jejich žádost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinitialization   initials   injected   injection   injection control