Nainstalujte si:
       

Překlad inhibitor


inhibitor = tlumič; inhibitor; zpomalovač (chem.); pasivátor; zpožďovač; zpomalovadlo; zpomalující
corrosion inhibitor = inhibitor koroze; protikorozní prostředek; antikorozní přípravek;
fuel inhibitor = palivová přísada; přísada do paliva; antidetonační přísada do paliva;
oxidation inhibitor = oxidační inhibitor; antioxidační prostředek;

Překlad inhibitor z webu:
You're still full of endorphin inhibitors.  Pořád jsi plnej endorfinovejch inhibitorů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinitial   initialization   initials   injected   injection   injection control   injection nozzle   injection pump