Nainstalujte si:
       

Překlad inhibition


inhibition = inhibice (hlavně psych.); zákaz (též círk.); zábrana; překážka; skrupule (zábrana); utlumení; útlum; negace; závěr; závora; brzdění; pancéřování; potlačování; povrchová úprava; pokyn soudce nepokračovat ve věci; inhibiční; právní překážka; pasivace
lateral inhibition = brždění; laterální inhibice;

Překlad inhibition z webu:
The inhibitions went deep.  Zábrany měly hluboké kořeny.
And they'd have had no inhibitions against marketing it off planet.  A určitě by neměli žádné zábrany prodávat je mimo planetu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinhibitor   initial   initialization   initials   injected   injection   injection control   injection nozzle