Nainstalujte si:
       

Překlad inhalation


inhalation = inhalace (2. p.); vdechování; inhalační; nadechnutí; vdechovat
inheritance   inhibition   inhibitor   initial   initialization   initials   injected   injection