Nainstalujte si:
       

Překlad infringement


infringement = porušení; přestoupení (zákona); zasahování (do cizích práv); nedodržení; přestupek; rušivý zásah; vniknutí; porušování; porušení zákona; přestoupení zákona; neoprávněný zásah; narušení; porušení (2. p., čeho)
deliberate infringement = vědomý zásah; vědomé porušení;
patent infringement = porušení patentové ochrany; porušení patentu;
ingredient   inhalation   inheritance   inhibition   inhibitor   initial   initialization   initials