Nainstalujte si:
       

Překlad informer


informer = informátor; udavač; detektiv; špicl; konfident; donašeč; žalobník; denunciant; denunciátor; informátorský; policejní informátor; denunciantka; donášeč; informátor z podsvětí
common informer = udavač; konfident;

Překlad informer z webu:
Make him responsible for finding the informer here?  Dát mu na starost odhalení informátora tady?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfrastructure   infringement   ingredient   inhalation   inheritance   inhibition   inhibitor   initial