Nainstalujte si:
       

Překlad informed


informed = informoval (4. p.); informovaný; zasvěcený; poučený; informátor
well informed = dobře informovaný; zpravený (dobře informovaný); informovaný (dobře); dobře zpravený;

Překlad informed z webu:
Miguel informed my father that they had scored eleven runs.  Miguel oznámil mému otci, že vedou jedenáct nula.
Have you informed the police?  Uvědomili jste policii?
Doris might have informed me!  A souhlasně se usmála.
Not a man who informed to the police.  Nemůže je mít chlápek, co donáší policii.
There's been a protest, the referee informed him.  Byl vznesen protest, informoval ho rozhodčí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinformer   infrastructure   infringement   ingredient   inhalation   inheritance   inhibition   inhibitor