Nainstalujte si:
       

Překlad information


information = informace; zpráva; informační; vědomosti; znalosti; poučení; udání; žaloba; hlášení; avízo; sdělení; data; oznámení; banky informací
alert information = signální informace; expres informace;
bank information = bankovní informace; uložit informaci;
classified information = důvěrné informace; tajné zprávy; utajované skutečnosti;
complete information = úplná informace; na vědomí;

Překlad information z webu:
Information that cannot wait until morning.  Informace, které nemohou počkat do rána.
What information do we have?  Jaké máme informace?
You got information from a rat?  Vy jste dostal informace od krysy?
You have that information for me?  Kde jste?
So where was the information leak?  Kdo tedy tu informaci vyzradil?
What's the good of any information to him?  K čemu jsou mu nějaké zprávy?
All of them are needed for information purposes.  Všechny je potřebujeme kvůli informacím.
Ryan was certain that they had this information already.  Ryan byl přesvědčen, že tu informaci už mají.
How hard would it be to gather the information we need?  Kolik práce dá sehnat informace, které potřebujeme?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinformed   informer   infrastructure   infringement   ingredient   inhalation   inheritance   inhibition