Nainstalujte si:
       

Překlad influence


influence = vliv; ovlivňovat; mít vliv na; působit na (ovlivnit); účinek; autorita; přimět; protekce; mít vliv; působit; účinnost; ovlivnit; ovlivňování; působit na někoho; vlivný; spolupůsobit; zapůsobit na (4. p.); indukce; interakce; působení; ovlivnění
exercise influence = mít vliv; vykonávat vliv;
undue influence = nepřípustné ovlivňování; donucení; nepatřičný vliv; nepatřičný nátlak; nepřípustný vliv; nátlak; nedovolené ovlivňování; nepatřičné ovlivňování; area of influence = pásmo ovlivnění;

Překlad influence z webu:
Your influence would be bad.  Tvůj vliv by byl špatný.
We cannot influence them as you believe.  Nemáme takový vliv, jak se domníváte.
Don't try to influence him.  Nesnaž se ho ovlivnit.
Have you got any influence with him?  Na toho máte taky vliv?
I had no right to influence you.  Neměl jsem právo tě ovlivňovat.
Oh, you must not let me influence you in any way.  No, nedejte se mnou ovlivňovat.
I was only a poor hormad without influence or position.  Byl jsem jen ubohý hormád bez vlivu a postavení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfluenza   information   informed   informer   infrastructure   infringement   ingredient   inhalation