Nainstalujte si:
       

Překlad inflow


inflow = vtok; přítok; přívod; vtékání; přitékání; nasávání; příliv; vpust; kladný peněžní tok; vstupní proud; vtékající voda; vtokový; přivádět; přívodní; nasávat; přitékat; vlévání; vodní průval; příliv bankovních vkladů
capital inflow = dovoz kapitálu; příliv kapitálu;
influence   influenza   information   informed   informer   infrastructure   infringement   ingredient