Nainstalujte si:
       

Překlad inflection


inflection = skloňování (jaz.); ohýbání (jaz.); časování (jaz.); modulace hlasu; flexe (ohýbání, jaz.); přehyb; nakažení; inflexe; obratníkový bod
point of inflection = bod obratu;
inflow   influence   influenza   information   informed   informer   infrastructure   infringement