Nainstalujte si:
       

Překlad inflatable


inflatable = nafukovací; nafukovací věc; nahustitelný; nadmutelný; nafouknutelný; bezpečnostní vak
inflatable restraint   inflation   inflection   inflow   influence   influenza   information   informed