Nainstalujte si:
       

Překlad inflammation


inflammation = zánět; zápal; zapálení; zanícení; vzplanutí; žár; vznícení; zanícený; roznět; inflamace; rozněcující
acute inflammation = akutní zánět; prudký zánět;
premature inflammation = samozápal před zážehem; předčasné zapálení; předčasné vznícení;
inflatable   inflatable restraint   inflation   inflection   inflow   influence   influenza   information