Nainstalujte si:
       

Překlad infinitive


infinitive = infinitiv (jaz.); neurčitý způsob (jaz.); neurčitý; infinitivní; nekonečnost
split infinitive = rozdělený infinitiv; rozdělit infinitiv;
inflammation   inflatable   inflatable restraint   inflation   inflection   inflow   influence   influenza