Nainstalujte si:
       

Překlad infestation


infestation = zamoření; zamoření škůdci; zaplavení; zpustošení; invaze; napadení; nakažený
weed infestation = zabuřenění; zapleveleni;

Překlad infestation z webu:
With this he could see the infestation.  S ním zamoření uviděl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfidelity   infinitive   inflammation   inflatable   inflatable restraint   inflation   inflection   inflow