Nainstalujte si:
       

Překlad inferiority


inferiority = podřízenost; nižší postavení; horší jakost; pocit méněcennosti; podřadnost; méněcennost; podřadná jakost; druhořadost; inferiornost; inferiorita; pekelný
air inferiority = vzdušná podřazenost; slabší v letectvu; sense of inferiority = pocit podřízenosti;
infestation   infidelity   infinitive   inflammation   inflatable   inflatable restraint   inflation   inflection