Nainstalujte si:
       

Překlad inference


inference = závěr; usuzování; dovozování; dedukování; odvození; inference; implikace; domněnka; hypotéza; soud; metoda odvozování; dedukce; logický důsledek; odvozovací; důsledek; logický úsudek; deduktivní; uzavírání; vyvozování; uzavření; odvozovací pravidlo
by inference = úsudkem; dedukcí; draw an inference = vyvodit závěr;

Překlad inference z webu:
And we'll make wrong assumptions, draw incorrect inferences.  Od špatných domněnek se dostaneme k nesprávným závěrům.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinferiority   infestation   infidelity   infinitive   inflammation   inflatable   inflatable restraint   inflation