Nainstalujte si:
       

Překlad infarction


infarction = postižení infarktem; infarkt; pobláznit (zvláště milostně)
renal infarction = ledvinový infarkt; infarkt ledviny;
infection   inference   inferiority   infestation   infidelity   infinitive   inflammation   inflatable