Nainstalujte si:
       

Překlad infantry


infantry = pěší pluk; pěchota; pěchotní; infanterie; skupina dětí; děti; pěší; pěchotní dělo
airborne infantry = pěchota přepravovaná letouny; výsadková jednotka;

Překlad infantry z webu:
The infantry officer filled him in quickly.  Důstojník pěchoty mu to v rychlosti vypověděl.
You are an infantry officer, not a translator.  Vy jste důstojník pěchoty a nikoli tlumočník.
Perhaps a few less infantry would be in order?  Možná jen té pěchoty mohlo být povoláno o něco méně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfarction   infection   inference   inferiority   infestation   infidelity   infinitive   inflammation