Nainstalujte si:
       

Překlad infant


infant = malé dítě; kojenec; dítě (malé, do 7 let věku); dětský; nezletilý; mladistvý; nemluvně; nezletilec; nedospělý; nezralý; nevyvinutý; v počátečním stadiu; novorozenecký; miminko; nemluvňátko; dětská úmrtnost
premature infant = nedonošené dítě; předčasné dítě; nedonošený kojenec;

Překlad infant z webu:
The infant looked to be about three months old.  Holčička vypadala tak na tři měsíce.
Her twoyear-old infant was in her arms.  Na rukou měla své dvouleté děcko.
Toranaga had an infant put to death for something the father did?  Toranaga dal tedy usmrtit nemluvně za něco, co spáchal jeho otec?
Only he and one semiimbecile infant grandson remained alive.  Zbyl jen on a jeho napůl debilní vnuk.
Omi was twentyone and had an infant son of his own.  Omimu bylo jednadvacet a měl už malého synka.
Open your heart and head, he heard the infant say.  Otevři své srdce a mysl, slyšel nemluvně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinfantry   infarction   infection   inference   inferiority   infestation   infidelity   infinitive