Nainstalujte si:
       

Překlad inertia


inertia = setrvačnost; netečnost; neschopnost pohybu; bezvládnost; nečinnost; liknavost; lhostejnost; ochablost; nehybnost; inertní; inerce; inertnost; remanence; inercie; nájezdová brzdová soustava
bending inertia = moment setrvačnosti v ohybu; ohybový moment setrvačnosti;
dynamic inertia = kinetická energie; pohybová energie;
torsional inertia = krouticí moment setrvačnosti; moment setrvačnosti v kroucení; force of inertia = síla setrvačná;

Překlad inertia z webu:
There's only inertia.  Existuje jenom inercie.
This was because causality had an incredible amount of inertia.  Bylo to tím, že zákon příčinnosti má neuvěřitelně mocnou setrvačnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinevitable   infant   infantry   infarction   infection   inference   inferiority   infestation