Nainstalujte si:
       

Překlad industry


industry = průmysl (též přen.); píle; průmyslový; pracovitost; průmyslové odvětví; práce (soustavná); přičinlivost; činnost (soustavná); zaměstnání (soustavné); směna; odvětví; obchod; pilnost; podnikavost; důmyslnost; přebývat (existovat, kniž.)
agricultural industry = zemědělství; zemědělský průmysl;
alcohol industry = průmysl lihovarský; lihovarnický průmysl;
armament industry = zbrojní průmysl; průmysl zbrojní; zbrojařský průmysl;
banking industry = odvětví bankovnictví; peněžnictví;

Překlad industry z webu:
We chose an industry standard.  Zvolili jsme zkrátka průmyslový standard.
I created a whole new industry here.  Vybudoval jsem tu celé nové odvětví.
It also needed prime sites to build that industry upon.  A také si žádá plochy, na kterých bude možné tento průmysl vybudovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorinertia   inevitable   infant   infantry   infarction   infection   inference   inferiority