Nainstalujte si:
       

Překlad industries


industries = strojírenství; průmysly; průmyslové odvětví; odvětví ekonomiky; průmyslový; pracovitý
basic industries = prvovýroba; základní průmyslová odvětví;
civilian industries = civilní průmyslové odvětví; nevojenské průmyslové odvětví;
primary industries = primární průmyslová odvětví; základní průmyslová odvětví;
industry   inertia   inevitable   infant   infantry   infarction   infection   inference