Nainstalujte si:
       

Překlad industrial


industrial = průmyslový; uplatňovaný v průmyslu; určený pro průmysl; určený pro práci v průmyslu; určený pro průmyslové použití; průmyslově vyspělý; industriální; pracovní; pracovněprávní; tovární; průmyslový podnik; pro průmysl; odvětvový; komerční; výrobní


Překlad industrial z webu:
It's an industrial center, railways, lots of factories.  Je to průmyslové město se spoustou továren, velký železniční uzel.
This is an industrial facility.  Jsme v průmyslovém závodě.
I think it's an industrial disease.  Myslím si, že je to civilizační choroba.
Against the wall, his long industrial sinks.  U stolu stojí dlouhé pracovní dřezy.
It's a history of the highorbit industrial clans.  Jsou to dějiny velkých průmyslových klanů.
The dumpster was overflowing with a varied hash of industrial scrap.  Kontejner přetékal horou nejrůznějšího průmyslového odpadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindustrial tribunal   industries   industry   inertia   inevitable   infant   infantry   infarction