Nainstalujte si:
       

Překlad industrial tribunal


industrial tribunal = soud pro pracovní spory; pracovní soud; splašky průmyslové
award by an industrial tribunal = rozhodnutí pracovního soudu;
industries   industry   inertia   inevitable   infant   infantry   infarction   infection