Nainstalujte si:
       

Překlad inductive


inductive = induktivní (logika ap.); indukční; způsobující; vyvolávací reakci; uvádějící; úvodní; vedoucí; vyvolávající reakci; vyvozující; vyvolávající; induktivní bezdotykový spínač
inductor   industrial   industrial tribunal   industries   industry   inertia   inevitable   infant