Nainstalujte si:
       

Překlad induction motor


induction motor = asynchronní motor; indukční motor; fáze sání
cage induction motor = klecový indukční motor; asynchronní motor s kotvou nakrátko; klecový asynchronní motor; asynchronní motor nakrátko;
synchronous induction motor = synchronizovaný asynchronní motor; synchronizovaný indukční motor;
induction system   inductive   inductor   industrial   industrial tribunal   industries   industry   inertia