Nainstalujte si:
       

Překlad indorsement


indorsement = rubopis; převod rubopisem; indosament; žiro; doložka k pojistce; převod; indosace; indosování; převodce
mortgagee indorsement = vinkulační doložka; věřitelská doložka;
inductance   induction   induction engine   induction motor   induction system   inductive   inductor   industrial