Nainstalujte si:
       

Překlad individuum


individuum = jedinec; nedělitelná částice; nedělitelnost
jus individuum = nedělitelné právo; individuální právo;
indoors   indorsement   inductance   induction   induction engine   induction motor   induction system   inductive