Nainstalujte si:
       

Překlad indicative


indicative = indikativ (jaz.); oznamovací způsob (jaz.); udávající; oznamovací; svědčící; indikativní; příznačný; průkazný; označující; naznačující; označovací; umístění
indicator   indicator lamp   indicator light   indictment   indignation   individuum   indoors   indorsement