Nainstalujte si:
       

Překlad index


index = index (jmenný, věcný); ukazatel (ukazovacího přístroje); indexovat; zapsat do seznamu; indexový; seznam; ukazováček; znak; znamení; opatřit rejstříkem; ručička (ukazatel, v textu); rejstřík; mocnitel (mat.); exponent (mat.); rozdělit; pootočit; ukazovat
address index = index adresy; adresový index;
alphabetic index = abecední index; abecední rejstřík;
anti-knock index = oktanové číslo; odolnost proti klepání;
antiknock index = index odolnosti proti klepání motoru;
author index = autorský rejstřík;

Překlad index z webu:
The mating index may show what has happened.  Z indexu křížení se snad zjistí, co se přihodilo.
Ryan turned the index sheet.  Ryan obrátil stránku s obsahem.
Just give me down my index of biographies from the shelf.  Podejte mi tamhle z poličky můj index se životopisy.
Then, holding the stick between his index fingers he said:  Pak podržel hůlku v prstech a řekl:
Ryan opened the folder and looked first at the index sheet.  Ryan složku otevřel a nejprve se podíval na obsah.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindexing   India   indication   indicative   indicator   indicator lamp   indicator light   indictment