Nainstalujte si:
       

Překlad independent


independent = nezávislý; nezávislá osoba; hlavní; nezávisle; bez ohledu; zajištěný (příjmově); umožňující nezávislost (příjem); samostatný; nestraník; autonomní; svobodný; svébytný (nezávislý); soběstačný; nezávislý producent; nesubvencovaný; oddělený; svobodomilovný
machine independent = strojově nezávislý; strojově nezávislá; strojově nezávislé;

Překlad independent z webu:
Three independent reasons.  Ze tří na sobě nezávislých důvodů.
It was independent of his terms of reference:  Bylo naprosto mimo cokoli, k čemu by se mohl odvolat:
That cloud is independent of us.  Ten mrak je na nás nezávislý.
She's always wanted to be independent and now she is.  Vždycky chtěla být nezávislá, tak ted' se jí to podaří.
We haven't got a physician, we have an independent duty corpsman.  Lékaře nemáme, máme přiděleného zdravotníka.
There's too much going down for it to be independent operators.  Na jednotlivce se toho tady děje moc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindependently   index   indexing   India   indication   indicative   indicator   indicator lamp