Nainstalujte si:
       

Překlad independence


independence = nezávislost; samostatnost; samostatný příjem; nezávistostní; nezávislost
data independence = nezávislost dat; datová nezávislost;
device independence = samostatnost zařízení; nezávislost na zařízení;
speed independence = nezávislost na rychlosti; rychlostní nezávislost;

Překlad independence z webu:
It was a sort of independence that had advantages.  Byl to druh nezávislosti, který měl své výhody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindependent   independently   index   indexing   India   indication   indicative   indicator