Nainstalujte si:
       

Překlad indenture


indenture = smlouva (mezi učněm a zaměstnavatelem); dokument; uzavřít smlouvu (mezi učněm a zaměstnancem); dát do učení; úřední doklad; vysvědčení; výuční list; inventář; zoubkování; vrub; vtisk; důlek; vzít do učení; vzájemná dohoda; zavázat; hypoteční smlouva
bond indenture = obligační doklad; smlouva obligace; podmínky obligace;
independence   independent   independently   index   indexing   India   indication   indicative